Zaczarowany ogród 2022-2023

Studio Tańca SENSO zaprasza na zajęcia z tańca towarzyskiego.
Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu w poniedziałek(30min) w SP nr 29 na ul Partyzantów 10A na małej sali gimnastycznej. Dzieci są odbierane i odprowadzane do przedszkola.
Rozliczamy się za zajęcia w systemie miesięcznym bądź semestralnym.

Koszt zajęć:
I semestr:
– WRZESIEŃ -45zł(3 spotkania),
– PAŹDZIERNIK-60ZŁ(4 spotkania),
– LISTOPAD-60ZŁ(4 spotkania),
– GRUDZIEŃ-45ZŁ(3 spotkania),
– STYCZEŃ-30ZŁ(2 spotkania).
Opłaty można dokonywać co miesiąc (do 20go danego miesiąca) lub jednorazowo za cały semestr -240zł(do 30 września). Opłata za zajęcia jest stała i nie ulega zmniejszeniu w wypadku nieobecności dziecka.

II semestr:
Startujemy 30.01.2023
– LUTY – 60 zł (4 spotkania),
– MARZEC – 60 zł (4 spotkania),
– KWIECIEŃ – 60 zł (4 spotkania- 3 spotkania w kwietniu a jedno spotkanie w dniu 30 stycznia ),
– MAJ – 60 zł (4 spotkania),
– CZERWIEC – 45 zł (3 spotkania),
Opłaty można dokonywać co miesiąc (do 20go danego miesiąca) lub jednorazowo za cały II semestr -285zł (do 28 lutego). Opłata za zajęcia jest stała i nie ulega zmniejszeniu w wypadku nieobecności dziecka.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Krzysztof Mendrala
eKonto 22 1140 2004 0000 3602 5924 7111

W tytule przelewu: Imię i nazwisko dziecka, za Miesiąc lub SEMESTR II, dopisek ZACZAROWANY OGRÓD, GRUPA… .

Prosimy o dokładne tytułowanie przelewu oraz o wnoszenie opłaty do 20go dnia każdego miesiąca.

Przypominamy że w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym drogą SMS-ową na nr 609-318-925. Obowiązek uregulowania stałej miesięcznej opłaty ustaje w następnym miesiącu, po zgłoszeniu rezygnacji.

W razie pytań proszę o kontakt.
Tel.: +48 609 318 925 Email: kontakt@studio-senso.pl FB:.facebook.com/stSENSO

POLECAMY

Taniec towarzyski

Taniec użytkowy

Pierwszy Taniec, lekcje indywidualne

Taneczne wyzwania

Oferta dla szkół

NOWOŚĆ! Mamo, Tato, zatańcz ze mną

Copyright 2016 Studio Senso kontakt@studio-senso.pl