NOWOŚĆ! Mamo, Tato, zatańcz ze mną

DzieciPowszechnie wiadomo, że nic bardziej nie integruje niż taniec i muzyka. Pomagają one stworzyć wyjątkową więź, poczuć bliskość. Zapraszamy do wzmacniania tej więzi między osobami sobie najbliższymi.
Na bazie dotychczasowych doświadczeń opracowaliśmy specjalny cykl zajęć rytmiczno-ruchowych dla najmłodszych(dzieci od 2 roku życia), w których uczestniczą oni ze swoimi rodzicami. Zajęcia odbywają się w parach rodzic-dziecko.


1. Cykl zajęć rytmiczno-ruchowych dla dzieci od 2 – 3 roku życia.

Zajęcia składają się z 6 spotkań. Dzieci uczestniczą w zajęciach z rodzicami.
Bazując na formule „rozwój przez zabawę” proponujemy następujące formy spotkań:

  • poznajemy części ciała – budzenie świadomości ciała,
  • pracujemy na pojęciach: szybciej, wolniej – rozwijamy ogólną sprawność ruchową dziecka,
  • pracujemy na pojęciach: głośniej, ciszej – wyrabiamy wrażliwość na muzykę,
  • naśladujemy zwierzęta – ćwiczymy aparat mowy oraz koordynację, wprowadzamy elementy edukacyjne,
  • poznajemy podstawowe kroki i rytmy – ciągle rozwijamy sprawność ruchową dziecka i jego muzykalność,
  • zajęcia podsumowujące – powtórzenie elementów poprzednich spotkań oraz wspólna zabawa przy muzyce.

Wspólny udział w zajęciach rodziców i dzieci wpływa bardzo korzystnie na wzmacnianie więzi między nimi. Dodatkowo spotkania oddziałują na sferę poznawczą, estetyczną, a także sferę kontaktów społecznych, oswajając najmłodszych z pracą w grupie. Nieustannie rozwija się motoryka oraz wrażliwość na muzykę. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej i radosnej atmosferze.

Cykl 6 spotkań
Maksymalnie 8 par na zajęciach.


2. Cykl zajęć tanecznych z elementami zabawy 4 – 6 lat

Zajęcia składają się z 6 spotkań. Dzieci uczestniczą w zajęciach z rodzicami.

  • Dwa pierwsze spotkania: obejmują podobne zagadnienia jak te opisane powyżej, m.in.: praca nad świadomością ciała, podstawowe pojęcia rytmiczne. Ćwiczenia dostosowane są do przedziału wiekowego.
  • Trzecie i kolejne zajęcia: pojawiają się trudniejsze kroki i choreografie, a praca z ciałem odbywa się ze zwiększonym poziomem skomplikowania.

Zajęcia te stawiają przede wszystkim na wzmacnianie więzi między dzieckiem i rodzicem – praca w parze. Z czasem wprowadzane są tutaj także tańce i zabawy grupowe, by pracować nad ogólną socjalizacją i współpracą w grupie. Niezmiennie pracujemy także nad sprawnością ruchową, rozwijamy muzykalność i poczucie rytmu. Po zakończeniu zajęć dziecko z rodzicem oraz z grupą będzie potrafiło wykonać wspólnie proste układy taneczne.

Cykl 6 spotkań
Maksymalnie 8 par na zajęciach.

POLECAMY

Taniec towarzyski

Taniec użytkowy

Pierwszy Taniec, lekcje indywidualne

Taneczne wyzwania

Oferta dla szkół

NOWOŚĆ! Mamo, Tato, zatańcz ze mną

Copyright 2016 Studio Senso kontakt@studio-senso.pl